شعری که فقط برای تو سرودم

ماه به دریا رسید 
و ماهی زنده نماند 
شب به صبح 
و زمین به آسمان رسید 
و به نجواهایم چشمانت جوابی نداد 
در کشف راز قلب تو 
ترسیده ام 
این راز چیست 
که پیش از من 
هیچ مردی زنده نماند 
اکنون که نمی زند قلب من 
بگو 
چشمهایت چه داشت 
و دستهایت ؟ 
ای دختر باد 
که دل مجالی به عقل نداد ...

"باربد "


.
 

/ 0 نظر / 19 بازدید